Dopunski program
Rezervni delovi
 

 Dopunski program

Pored osnovnog proizvodno programa ZASTAVA KAMIONI, raspolaže i sa dopunskim programom u okviru preduzeća i to:


Fiber laser

Lasersko sečenje, graviranje i markiranje

ZASTAVA KAMIONI pružaju usluge sečenja metalnih tabli na Fiber Laseru snage 3kW, dimenzija radnog stola 6.000x2.000mm.

Brzo i ekonomično sečenje se obavlja sa sledećim maksimalnim debljinama tabli:

 • Crni čelik do 20mm

 • Nerđajući čelik do 12mm

 • Aluminijum do 10mm

 • Bakar do 6mm

 • Mesing do 5mm.

Najmodernija tehnologija laserske optike i najefikasniji softver garancija su visokog kvaliteta sečene površine, uz minimalne troškove.

 

KONTAKT:

ZASTAVA KAMIONI, d.o.o. Kragujevac, Kosovska 4 / SLUŽBA OSTALE PRODAJE,

Tel:034 336-269; 034 336-160; 063 604-355.

ostala.prodaja@zastava-kamioni.co.rs
 • Izrada otpresaka
 • Obrada delova mehaničkom obradom
 • Izrada koničnih zupčanika sa hipoidnim ozubljenjem po sistemu Gleason
 • Lakiranje sitnih delova
 • Proizvodnja kompletnog sedišta za kamione
 • Proizvodnja sklopa kostura tovarnog sanduka
 • Proizvodnja svih tipova elektroinstalacija za kamione
 • Proizvodnja sklopa rama šasije
 • Remont vozila

 


ZASTAVA KAMIONI, pored svoje osnovne delatnosti - proizvodnje novih kamiona vrši i popravke kamiona i specijalnih vozla sa nadgradnjom iz svog proizvodnog programa na industrijski način. Kroz izvodjenje industrijskog remonta moguće je izvoditi sledeće radove


 • limarsko farbarske radove na karoseriji vozila

 • zamena postojeće karoserije sa novom karoserijom

 • revizija kočionih instalacija

 • revizija prednje osovine i zadnjeg mosta

 • popravka i zamena elektroinstalacija

 • tapaciranje sedišta i zamena ostalog oštećenog enterijera

 • generalni remont motora

 • ostali radovi


Izvodjenjem industrijskog remonta kod nas ostvaruju se sledeće pogodnosti:

 • ušteda u ceni, jer se radovi izvode pod izuzetno povoljnim uslovima,

 • ugradnja orginalnih delova na svim sklopovima

 • radove izvode kvalifikovani radnici u najkraćem mogućem roku

 


 
 • slozena merenja na trokoordinatnoj mernoj masini opsega x :850 mm/y:1800mm / z:600mm  tacnost  0,5μm.

 • kontrola profila na profil projektoru.

 • ispitivanje tvrdoce po Vikersu ( od HVO.2 do HV1 , prema  SRPS C.A4.040 )

 • odredjivanje efektivne dubine naugljenicenog i okaljenog sloja celika
  (prema SRPS C.A2.052)

 • odredjivanje efektivne dubine prokaljenog sloja-povrsinsko kaljenje
  (prema SRPS C.A2.053)

 • odredjivanje dubine razugljenicenja nelegiranog  i niskolegiranog celika 
  (prema SRPS  C.A3.011)

 • odredjivanje dubine razugljenicenja na navojima (prema TU.952605/01)

 • mikroskopska metoda odredjivanja sadrzaja nemetalnih ukljucaka u celiku, koriscenje referentnih slika (prema SRPS C.A3.013)

 • mikroskopsko odredjivanje velicine feritnog  ili austenitnog zrna (prema SRPS C.A3.004)

 • makroskopsko ispitivanje celika nagrizanjem jakim mineralnim kiselinama
  (prema SRPS C.A3.015)

 • odredjivanje mikrostrukture grafita u livenom gvozdju  (prema SRPS C.A3.020)

 • odredjivanje mikrostrukture celika, livenog gvozdja i obojenih metala.

 • ispitivanje uzroka loma materijala i delova, ili ispitivanje nekog anomalnog ponasanja  materijala i delova u procesu proizvodnje i eksploataciji.

 • povrsinska zastita metala (kataforetsko lakiranje, lakiranje osnovom i pokrivnom bojom)

 • ispitivanje kvaliteta boja i lakova, zaptivnih masa, PVC zastite :
     - mehanicke karakteristike
     - otpornost na koroziju (vlazna i slana komora )


Kontakt
Za bliže informacije pišite nam na e-mail ili kontaktirajte Službu ostale prodaje ZASTAVA KAMIONI,  na telefon ++ 381 34 336 160, Fax: ++ 381 34 335 319.

ZASTAVA KAMIONI,d.o.o. • Kosovska 4 • 34000 Kragujevac, Srbija • +381 34 301 145
  | Home | O preduzecu |
Proizvodi | Uslovi prodaje | Kapaciteti | Mreza | Kontakt |