Dopunski program
Rezervni delovi
 

 

 


Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i promet privrednih vozila

ZASTAVA
KAMIONI, Kragujevac
Kosovska br. 4
34000 Kragujevac
SRBIJA

 

PREDUZEĆE ZASTAVA KAMIONI

DIREKTOR

Zoran Adž  
dipl.
pravnik

 

telefon: +381 (0)34 335 355
telefon: +381 (0)64 862 60 14

     fax: +381 (0)34 334 658
e-mail: zoran.adzic@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA marketingA
( prodaja vozila )

Direktor


telefon: +381 (0)34 301 145
     fax: +381 (0)34 335 319
e-mail:


 

direkcijA proizvodnje

Direktor


telefon: +381 (0)34 335 155
e-mail:
proizvodnja@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA kadrovSKIH, PRAVNIH I OSTALIH POSLOVA

KOORDINATOR


telefon/fax: +381 (0)34 334 629
e-mail: pravna.sluzba@zastava-kamioni.co.
rs


 

POSLOVNA JEDINICA TTR-a

KOORDINATOR


 


 

POSLOVNA JEDINICA ekonomikE i finansijA

DIREKTOR


telefon: +381 (0)34 331 968
e-mail:
finansije@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA nABAVKE

SEKTOR za saradnju sa inostranstvom

RUKOVODILAC

nženjer

 

telefon: +381 (0)34 335 284
e-mail:
import.export@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA KVALITETA

KOORDINATOR


 


 

Služba rezervnih delova

KOORDINATOR


telefon: +381 (0)34 6335 283
fax: +381 (0)34 300 090

e-mail: rdkamioni@gmail.com


 

ZASTAVA KAMIONI,d.o.o. • Kosovska 4 • 34000 Kragujevac, Srbija • +381 34 301 145
  | Home | O preduzecu |
Proizvodi | Uslovi prodaje | Kapaciteti | Mreza | Kontakt |