Dopunski program
Rezervni delovi
 

 

 

Karakteristika ovog menjača je ta da se vodilo računa o gabaritima za montažu bočnih priključaka koji su neophodni za pomoćne službe (kran, kiper, dizalica).

M e nj a č
Oznaka menjača:
IVECO 2826.5
Broj stepena prenosa:
5 napred i jedan hod unazad
Komanda stepena prenosa:
mehanička
Tip zupčanika:
sa pravim zupcima u stalnom zahvatu
Prenosni odnos u prvom stepenu prenosa:
1:6,195
Masa:
oko 33 kg
Kapacitet ulja:
oko 1,6 dm3 
 

ZASTAVA KAMIONI,d.o.o. u restrukturiranju • Kosovska 4 • 34000 Kragujevac, Srbija • +381 34 301 145
  | Home | O preduzecu |
Proizvodi | Uslovi prodaje | Kapaciteti | Mreza | Kontakt |